How to Expand Your Brand to a New Market with Product Boxes?

Yeni bir pazar, küçük ve orta ölçekli işletme büyüme fırsatları sunmaktadır. Ancak, ilk birkaç yıl gibi, işi zemine sokmak için zaman, para ve kaynak harcamak gibi yeni bir pazarın hedeflenmesi araştırma, analiz ve diğer genişletme maliyetlerinde önemli bir harcama gerektirecektir.

Yeni müşterilerinizi tanımaya başlarken sıfırdan başlayacaksınız. Birkaç varsayımla acele edilemez. Gerekli tüm araştırmaları toplamak ve elemek dışında, satış, pazarlama ve iş geliştirme personelinizin şirketi bir sonraki aşamaya getirmek için kullanabileceği bir profil oluşturmanız gerekir. Tüm bu bilgiler, özel ürün kutularınızdan, çevrimiçi yayınladığınız reklamlara kadar marka bilinci oluşturma işlemlerinizin geri kalanına uygulanabilir.

1. Y kuşağı Arasında Bir Niş Bulun

Amerika 80 milyon bin yıldan oluşmaktadır. Yıllık satın alma gücü 200 milyar dolar. Birçok şirket bu devasa ve güçlü pazarda erişimini genişletmeye çalıştı. Bununla birlikte, çabaları etkisiz kalmıştır, çünkü eski nesillere hitap eden eski teknikler kullanmaktadırlar.

2. Yeni Pazarınızı Tanıyın

Pazar araştırması, yeni tüketici hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Mevcut müşteriler arasında yeni müşteri profilinize uyan birkaç anketle başlayın. Bunları odak grup tartışmalarına da dahil edebilirsiniz.

Yaş, gelir, cinsiyet, medeni hal, meslek ve belirli satın alma alışkanlıkları gibi müşterinizi canlandıracak demografik bilgilerin ayrıntılarını çıkarın. Buradan, pazarlama bilginizin bu bilgilere dayanarak müşteriye nasıl hitap edeceği konusunda özel stratejiler oluşturabilirsiniz.

Müşterinizin demografik özelliklerinin tam bir listesi şu şekilde özetlenebilir:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Medeni hal
  • Ebeveynlik durumu
  • Gelir
  • Ödemeler

Tüketicinizin yaşı, hangi tür binyıl hedefleyeceğinizi belirleyecektir. Bu nesil, 1981-1996 yılları arasında doğan herkesi kapsamaktadır, bu nedenle otuzlu yaşlarının başlarındaki yaşlı binyıllar, yirmili yaşlarının sonlarına kıyasla farklı bir gelir aralığına ve medeni duruma sahip olacaktır.

3. Bir Müşteri Portföyü Oluşturun

Bir müşteri temsilcisi hedef pazarınızın hikayesini ve yolculuğunu somutlaştırır. Bir kişinin demografik bilgileri, konumu veya coğrafyası, mesleği ve neden ürününüz için bir ilgi ve ihtiyaç duyduklarından oluşur. Gelir hedeflerinin üzerinde olan şirketlerin  % 71’i kişileri belgeler. Çünkü bu şekilde kime ulaşacağınızı biliyorsunuz, oraya nasıl gideceğinizi ve satış beklentilerini aşmanız daha kolaylaşır. Ayrıntılı tüketici bilgileri de değer teklifinizi artırır. Marka değerinizi yükseltir. 

4. Pazara Giriş Yolunda Atılan Adımlar

Artık yeni pazarınızın hikayesini resimlediğinize göre, onlara ulaşmak için atılan adımlar tarafından yönlendirilecek ve sizi bu hedef tüketiciye daha da yaklaştıracaktır.

a. Rekabeti Değerlendirin

Rakiplerinizin kimi hedeflediğine bakın. Ya da benzer hedefleri olan rakipleri inceleyin. Hedef müşterilerine sattıkları ürün veya hizmetleri gözlemleyin. Blog yayınları, sosyal medya ve web reklamları bu pazara hitap etmek için nasıl tasarlanıyor? Boşlukları değerlendirin veya stratejilerindeki fırsatları arayın. Örneğin, kozmetik hattınızdaki bir rakip üst düzey pazarı hedefliyorsa, yüksek miktarlarda ancak rekabetçi kalitede bütçe anlaşmaları arayan orta sınıf tüketiciye hitap edebilirsiniz.

b. Marka Bilinirliğini Artırın

Yeni tüketicileriniz sadece farkındalık aşamasındadır. Yaşam tarzlarında ele aldığınız ihtiyaç veya ilgi için sunduğunuz ürün veya hizmeti henüz görmediler ve tanımadılar. Bu anlamda sosyal medya ve diğer iletişim yöntemlerini kullanarak marka bilinirliğinizi arttırın. 

c. Ürün Kutularınızı Özelleştirin

Ürünlerinize güveniyorsunuz o zaman ürünlerinizin kutularına da güvenmelisiniz. Hem tasarım açısından, hem kullanılan malzemeler açısından uygun ancak ürününüzü ön plana çıkaracak kutular tercih edin.